2/22/2014

Puterea cuvintelor

Puterea cuvintelor

Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu. La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era cuvântul. Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat puterea de a creea ca şi Dumnezeu.
Noi avem puterea de a crea şi această putere este aşa de mare, încât tot ceea ce credem se poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne cream pe noi înşine şi devenim ceea ce credem că suntem. Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul e cea mai puternică unealtă pe care o are omul. Cuvântul reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din interiorul nostru. Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis şi realitate, dar poate şi să distrugă tot ce există în jurul nostru.
De aceea, folosirea greşită a cuvântului creează iadul pe pământ. Orice putere creatoare folosită rău, nepotrivit, poate deveni putere distructivă. Cuvântul nostru este magie pură, iar folosirea lui greşită poate deveni magie neagră. Cuvâtul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de oameni. Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca magicienii, blestemându-se inconştient unii pe alţii. Noi îi blestemăm adeseori pe alţii prin părerile care le exprimăm. De exemplu, dacă ne întâlnim cu un prieten şi îi spunem: “ai o paloare pe faţă care se întâlneşte numai la oamenii bolnavi”, dacă el va asculta aceste cuvinte şi va fi de accord cu ele se va putea îmbolnăvi. Aceasta e puterea cuvântului. Oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezistenţi la blesteme si la undele mentale ale altora.
Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împrăştia emoţiile noastre otrăvite, pentru a ne exprima furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul e cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl are umanitatea, dar noi îl folosim şi împotriva noastră. Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai puternică este cuvântul nepotrivit care poate să distrugă fără să lase urme. Noi ne atacăm în permanenţă prin cuvinte şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru.
Această practică a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie şi a fost numită bârfă. Bârfa, desi pare atat de inofensiva, ne alterează şi scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, fiindcă în permanenţă ne ruinează sufletul şi trupul. Bârfa e un act de magie neagră şi este foarte rea, deoarece este otravă pură. Cu toţii am învăţat cum să bârfim acceptând bârfa altora, socotind că aceasta este o modalitate normală de comunicare. Bârfa a devenit o forma curentă de comunicare în societatea umană. Bârfa şi gândurile urâte pe care le generează reprezintă un frecvent traumatism aplicat omului la care ne- am gândit.
De cele mai multe ori noi cream o otravă emoţională proprie prin folosirea unor cuvinte ca: sunt gras, îmbătrânesc, îmi cade părul, sunt prost, nu voi fi niciodată perfect, nu voi reusi…etc. Astfel, noi materializăm aceste cuvinte în realitatea noastră sau mai bine zis împotriva noastră. De aceea, important este să înţelegem ce este cuvântul şi ce putere are el. Întreaga lume poate să bârfească în legătură cu noi, însă dacă noi nu punem la suflet, nu dam crezare, vom deveni imuni la bârfe. Dacă cineva ne trimite în mod intenţionat o emoţie otrăvită, dar noi nu o luăm la modul personal, ea nu ne va afecta.
Când omul nu acceptă emoţia otrăvită aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţiile ce se propagă în cercuri din ce în ce mai mari, până ce îmbrăţişează întregul univers, după care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca atunci când le-am emis. Gândul e o energie pură, care nu moare niciodată. Să ne ferim mintea de gândurile rele despre ceilalţi şi să ne asumăm întreaga responsabilitate asupra sentimentelor, gândurilor şi cuvintelor noastre.
În cuvinte se află puterea şi energia create de gândire. În ziua în care omul va înţelege că are puterea de a-şi schimba viaţa prin cuvintele create de gândire, atinge maturitatea. Gândurile şi cuvintele sunt nişte transmisii energetice care în funcţie de încărcătura lor, adică de frecvenţa lor joasă sau înaltă, ne pot face rău sau bine.
La fel se întâmplă şi în cazul cuvintelor scrise. De aceea, este bine ca la capul patului în care dormim să nu ţinem cărţi care relatează despre nefericiri, violenţe, crime etc. Aceste bombardamente informaţionale conţinute în cărţi sunt preluate în starea de veghe sau de somn, afectând într-o măsură foarte mare organismul uman. După o vreme ne simţim rău, obosiţi, avem coşmaruri, stări deprimante, comportamente bizare şi violente.
CUVINTELE POT VINDECA
Iubirea e cuvântul care se apropie foarte mult de cuvântul Dumnezeu ca influenţă vibratorie şi se cunoasc mii de vindecări, care au fost realizate prin folosirea lui. Orice boală cunoscută cedează locul puterii sau puterii iubirii pe care o emitem. Noi putem influenţa în mod subtil pe cei aflaţi în preajma noastră, prin energia pozitivă sau negativă pe care o emitem. Gândurile şi sentimentele negative sunt asemenea unor arme puternice care pot cauza pagube considerabile. Dacă urâm pe cineva din adâncul inimii şi trimetem spre el gânduri negative putem contribui la distrugerea lui.
În vindecarea de la distanţă grupurile de tămăduitori se roagă pentru cei aflaţi departe de ei. Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav şi prin acestea se produce vindecarea. Orice cuvânt are o frecvenţă vibratorie. De aceea, e benefic ca omul să utilizeze numai cuvinte de înaltă vibraţie. Fiecare cuvânt atrage o energie asupra celui care îl exprimă şi energia e în raport cu vibraţia cuvântului. Să evităm permanenta emiterea de gânduri de vibraţie joasă ca: gânduri de ură, invidie şi de răzbunare. Cuvintele sunt cărţile noastre de vizită în plan subtil. Cu cât cuvintele sunt mai alese şi mai înalt vibraţionale, cu atât cel care le utilizează e un spirit evoluat, o fiinţă de înaltă vibraţie spirituală.
Cuvintele de vibraţie joasa
Cu cât vibraţia cuvintelor e mai joasă cu atât fiinţa care se manifestă astfel dovedeşte că e un spirit involuat, un om de vibraţie joasă. O vibraţie joasă înseamnă o funcţionare la nivel coborît a celui care o are. Vibraţia joasă se recunoaşte după starea pe care ţi-o dă: de tensiune, de teamă, de boală, de nemulţumire, de nefericire. Omul devine astfel o victimă sigură a energiilor de vibraţie joasă pe care le emite.
Majoritatea oamenilor nu fac decât să critice şi să blesteme pe cei care îi guvernează. Sub influenţa acestor gânduri negative şi rău făcătoare guvernanţii sunt împinşi să ia decizii greşite pentru ţară şi greşelile lor cad asupra întregului popor. Iată deci ce forţă distructivă se poate realiza atunci când oamenii gândesc negativ, în mod colectiv, la o anumită persoană. Să binecuvântăm pe marii iniţiaţi şi călugări care emit în permenenţă vibraţii mentale foarte pozitive prin care salvează omenirea de la autodistrugere. Toate cuvintele pe care le rostim sau gândim creează realitatea noastră, se materializează. Gândurile sunt ca nişte fiinţe vii, căci ele poartă în univers informaţia furnizată de noi înşine. Ele reprezintă cea mai vie şi subtilă forţă a omului.
Orice frază e formată din cuvinte, constituind o grupare informaţional-energetică, asemenea unui organism viu care traduce în fapt informaţia persoanei căreia i-a fost adresată fraza. Ea nu primeşte mesajul aşa cum îl concepem noi, ci sub forma unei energii pe care o decodifică în felul său propriu. Cuvântul rostit are o mare putere întrucât îi dăm energie din corpul nostru ca să-l facem să lucreze. De aceea, trebuie ca mai întâi să alegem cuvintele şi apoi să le dăm putere. Gândul poate fi forţa dinamizatoare din spatele cuvântului rostit şi astfel îi dăm putere. A te teme de cuvintele negative auzite la altii despre tine înseamnă a le spori energiile şi astfel influenţa lor negativă asupra ta va creşte.
Dacă cuvântul e rostit într-o doară sau fără forţa gândului, el nu ajunge să se împlinească, dar tot poate produce rau daca este negativ. Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezintă un atac energetic asupra lui, cu efect de bumerang, amplificat şi asupra noastră. Efectul gândurilor şi cuvintelor noastre bune sau rele revin la noi cu siguranţa cu care le-am emis in mod amplificat. Când eşti lovit cu vorba doare mai mult decât dacă eşti lovit cu mâna sau cu piciorul. Cuvintele sunt energii cu modulaţii aproape infinite, care produc efecte devastatoare în timp asupra corpului subtil al fiinţelor umane. Astfel, ne atacăm, ne facem rau şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Mulţi oameni au obiceiul de a rosti blesteme pentru orice fleac, ei îşi blesteamă părinţii, copii, vecinii, prietenii, de a apela la vrajitorie sau magie neagra…. Este un obicei foarte rău, fiindcă vorbele creează condiţii ca nenorocirile să apară. Un cuvânt este o rachetă ce parcurge spaţiul şi care în trecerea ei declansează forţe, agită entităţi şi provoacă efecte ireparabile. De aceea s-a spus: înainte de apusul soarelui împacă-te cu fratele tău. Acest lucru înseamnă că trebuie rapid să reparăm răul făcut celorlalţi.
Când ne gândim la cineva se creează un canal energetic între noi şi omul la care ne gândim. Energia cuvintelor răutăcioase – cu încărcătură negativă – aruncate asupra unei persoane, precum şi intensitatea cu care au fost rostite, au efecte devastatoare, în timp, asupra corpurilor subtile şi ale aurei acelui om şi lucrează aşa cum au fost adresate. De fapt, orice cuvânt sau gând bun sau rău poartă în el informaţii ce duc la energiile pe care le formează. Astfel: acolo unde se duce atenţia se duce şi energia. Important e ca energia şi informaţiile trimise să fie pozitive.
Posibile soluţIi
Pentru ca începând din acest moment să nu mai facem rău nici unei fiinţe din univers, nici măcar cu gândul, trebuie să avem în vedere următoarele:
Nu emiteţi niciodată pretenţii faţă de nimeni şi nimic, nu faceţi nici un reproş nimănui. Nu reproşaţi nimic nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Nu uitaţi că orice reproş al tau reprezintă un program de distrugere a aceluia spre care il adresaţi. Efectul va fi mai mare dacă persoana respectivă este într-o stare de vulnerabilitate energetică. La om şi sufletul se deschide prin spate. Tot ce vei rosti în urma omului, totul se va împlini. De aceea, dacă aţi rostit în urma cuiva un blestem, veţi continua în subconştient să rostiţi acest blestem oricărei persoane care v-a întors spatele, inclusiv propriilor vostri copii. De aceea, la toţi cei care pleacă de la noi sau cu care ne intalnim să le transmitem numai lumină, iubire şi armonie. Dacă nu facem acest lucru, prin subconştient vom transmite dezaprobare, supărare sau iritare.
Vorbirea de rău a unui om otrăveşte mintea celui care vorbeşte, după care produce perturbări în câmpul lui energetic şi intră în suferinţă. Când omul se gândeşte la cineva nu prea frumos, are loc conectarea de energii negative comune şi chiar fără a-i dori răul poţi să il produci.
Una din legile universului e aceea de a nu face rău unei persoane nici măcar cu gândul. Când cineva gândeşte că se poate întâmpla ceva rău lui insusi sau altcuiva, el atrage toate nenorocirile asupra destinatarului şi cu cât acestea sunt reprezentate în mod real, cu atât mai mare e răul pe care îl provoacă. Nu răspundeţi răului cu rău sau ocarei cu ocară, ci dimpotrivă binecuvântaţi. Când binecuvântăm dăm şi primim în acelaşi timp. Oferind pace şi iubire, acestea se întorc la noi însutit. Nu se răspunde la ură şi la răutate cu răutate, ci cu ganduri de iubire si lumina, chiar daca ne vine greu s-o facem. De aceea mii de oameni se autodistrug în mod inconştient, deoarece se hrănesc în permanenţă cu fructele putrede ale gândirii negative
Prin ură, răutate şi furie nu vei rezolva niciodată nimic. Numai iubirea recompensează. Ura face mai multe ravagii semenilor noştri decât pe câmpul de luptă. Oamenii se ucid între ei mai degrabă cu vorba decât cu fapta. Antidotul urii este iubirea şi iertarea. Frica, îndoiala, orice gând negativ sunt nocive, toxice şi autodistructive.
Când te simţi vinovat în gânduri, vorbe sau fapte fata de cineva e important şă-ţi ceri iertare in fapt sau macar in gand respectivului. Fă-o pentru tine. Să nu te preocupe reacţia celuilalt.
Oricând aveţi gânduri “negre” despre o persoană, aduceţi-vă aminte să comutaţi butonul şi să vă rugaţi pentru sănătatea ei si sa-i trimiteti ganduri de lumina si iubire. Un om nervos, care are tensiunea ridicată, explodează în torente de cuvinte, în lamentări, într-o agresivitate necontrolată care îi va afecta pe cei apropiaţi sau mai indepartati care vor prelua inconştient energiile negative pe care acestale emană. Aşa se explică bolile copiilor care sunt extrem de sensibili la certurile părinţilor sau ale subalternilor si ale colegilor care au un sef/coleg coleric. De asemenea, toate obiectele din jur se impregnează cu energiile negative emise, devenind aducătoare de probleme pentru toti ce stau mediul respectiv, inclusiv pentru cel/cei care le-au provocat. Atunci când ne pierdem controlul, noi spunem şi facem lucruri pe care nu am fi dorit să le spunem şi sa le facem. De aceea e atât de important să devenim impecabili în gândire, în vorbire, adica sa gandim pozitiv si sa spunem numai cuvinte pozitive.
De regulă, noi eliberăm otrava noastră emoţională asupra persoanei despre care credem că este responsabilă de nedreptatea comisă asupra noastră. De fapt, noi suntem dispuşi să ne descăcăm otrava asupra oricărei alte personae, vinovate sau nu, numai să scăpăm de ea. De multe ori o trimitem asupra copiilor care sunt prea lipsiţi de apărare şi astfel se nasc relaţii abuzive verbale si faptice. Oamenii mai puternici fizic si psihologic abuzează de cei slabi, căci simt nevoia să scape de această otravă emoţională negativă, aruncand-o asupra acestora.
Dacă tu consideri ceva ca fiind rău acesta devine rău în mod automat. De aceea se spune: devii ceea ce gândeşti. Tot ce gândim se materializează în existenţa noastră. Omului i se întâmplă tot ce gândeşte. Dacă acceptă în gând şi în mental boala şi bătrâneţea, de acestea va avea parte mult mai repede decat ar fi firesc. Gândul rău îl înfăptuim: întâi în noi, pe plan mental, prin simplul fapt că îl acceptăm şi ne hrănim cu el şi apoi în afară spre victima spre care a fost direcţionat
Sămânţa tuturor faptelor tale se găseşte în gândurile şi vorbele tale. Dacă gândeşti şi spui “nu pot să-l sufăr pe cutare”, de fapt îl ataci la nivel energetic subtil şi ceea ce sunt ganduri si vorbe repede ajung faptă. De aceea nu e bine să spunem lucruri agresive sau vorbe care rănesc pe alţii. Calomniind o persoană în faţa altora sau uneltind împotriva ei o ataci la nivel energetic subtil.
Toate bolile fizice sunt expresia unor gânduri eronate şi dispar odată cu corecţia de rigoare.
După cum crezi aşa va fi. Convingerile omului influenţează şi creează realitatea. Să crezi pe deplin în tot ce vrei să realizezi. Să simţi că deja ai primit sau vei primi curând. Aceasta atrage foarte repede spre tine rezultatul dorit.
Să nu emiţi niciodată opinii de genul: sunt gras, slab, urât îmbrăcat, sărac etc, căci trimiţi către tine sau catre alţii energii şi informaţii negative ce au ca rezultat ca ei vor gândi la fel despre ei însăşi ori despre altii şi ceea ce vor gândi nu va întârzia să se materializeze. Sub nici un motiv să nu spui cuiva: eşti leneş, eşti prost, eşti nemernic, nu eşti bun de nimic etc., fiindcă toate acestea creează sau amplifica în el cusurul ce i se reproşează. Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa părinţilor, rudelor, a dori răul oamenilor apropiaţi.
Sinceritatea este cheia. Să cauţi să exprimi mereu, prin cuvînt, numai ceea ce simţi şi crezi din tot sufletul că este adevărat. Să alegi să faci numai ceea ce este în deplin acord cu idealul tău. Să fii tu însuţi în tot ce gîndeşti, afirmi şi întreprinzi. Iar ca să ajungi la asta, trebuie să cauţi permanent să te cunoşti pe tine insati/însuţi, să-ţi clarifici idealul, să renunţi la ideile inutile şi dăunătoare, cu alte cuvinte să devii mereu mai înţelept. Este cea mai mare realizare a vieţii unui om, pe care o poate comunica apoi şi celor din jur, chiar fără cuvinte, numai prin ceea ce este.”

2014, articole, Bine e de stiut, leacuri babesti, medicina alopata, remedii din plante, sanatate, sanatate verde, sanatateverde, terapii naturiste, 

De ce amortesc degetele la maini

AMORTELI SI FURNICATURI


1)Amorteli si furnicaturi pe o parte a corpului si una sau mai multe dintre urmatoarele: slabiciune in maini sau picioare,ameteala,confuzie,vedere incetosata,dificultati de vorbire. - ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL CONSTITUIT SAU TRANZITORIU - CHEMATI MEDICUL.Tratamentul prompt poate preveni un accident complet si distrugerea tesutului nervos al creierului. - Puteti preveni un accident vascular cerebral complet prin scaderea tensiunii arteriale,folosirea aspirinei sau a altor medicamente care impiedica formarea cheagurilor de sange sau prin metode chirurgicale.

2)Amorteli si furnicaturi la o mana sau la un picior cu slabiciunea regiunii respective. - POSIBIL HERNIE SAU PROLABARE A UNUI DISC INTERVERTEBRAL - Durerea poate scadea cand va intindeti in pat - Multe rupturi sau hernieri ale discurilor intervertebrale pot rezolvate prin repaus la pat; uneori este necesara interventia chirurgicala.

3)Amorteli,furnicaturi sau dureri in degete,mana sau articulatia pumnului; durerile pot iradia in degete de la nivelul articulatiei pumnului - SINDROMUL DE CANAL CARPIAN - Pentru simptome de o intensitate usoara punerea articulatiei in gips ar putea ajuta.Problema poate fi rezolvata si chirurgical cu rezultate foarte bune pe termen lung - Acest sindrom poate fi cauzat de solicitarea repetitiva a articulatiei.Pauzele regulate intre solicitari si rotirile blande ale mainii ajuta la prevenirea acestei afectiuni.

4)Furnicaturi in orice parte a corpului; pot fi insotite de tulburari de vedere,pierderea coordonarii miscarilor si tremuraturi ale unei maini,dificultate in mers sau pierderea controlului vezical - SCLEROZA MULTIPLA SAU ALTA SUFERINTA NEUROLOGICA - Simptomele pot fi intermitente in stadiile initiale ale bolii si greu de diagnosticat - Scleroza multipla distruge teaca groasa de mielina care inveleste fibrele nervoase.Deoarece aproape orice parte a sistemului nervos poate fi afectata,simptomele pot fi polimorfe.

5)Furnicaturi sau amorteli la nivelul mainilor sau picioarelor,posibil insotite de greata,dureri de cap sau ameteli,fara o boala de fond. - TOXICITATEA MEDIULUI INCONJURATOR/BOALA - Analize pentru excluderea leziunilor neurologice - Persoanele cu cel mai mare risc sunt fermierii,lucratorii in industria chimica si de ingrasaminte,manipulatorii de pesticide,locuitorii din vecinatatea platformelor industriale.

6)Amorteli sau furnicaturi care apar in orice parte a corpului in timp ce luati anmite medicamente sau vitamine - REACTII ADVERSE LA UN ANUMIT MEDICAMENT - Discutati cu medicul orice medicament pe care il luati; acesta v-ar putea sugera unele alternative - Astfel de simptome pot fi produse de fluor,anestezice,niacina,oxid nitros,medicamentul taxol - anticanceros - si vitamina B6.

7)Amorteli si coloratia vinetie a unuia sau mai multor degete de la maini sau picioare,declansate in special la expunerea la frig. - SINDROM RAYNAUD - Amortelile pot fi diminuate prin incalzire sau frectionare,trecand in mod normal de la sine fara consecinte semnificative. - Sindromul Raynaud poate afecta persoanele care lucreaza cu mainile sau le expun la frig,sau poate aparea fara o cauza evidenta.

8)Amorteli sau furnicaturi la nivelul mainilor si fetei,mai ales in jurul buzelor,insotite de tremuraturi,frica sau palpitatii - ATAC DE PANICA - Practicati tehnici de relaxare; consultati un medic sau un fizioterapeut in caz de atacuri persistente - Efectele fizice ale atacurilor de panica pot fi declansate de respiratie rapida.Atacurile de obicei inceteaza intr-un sfert de ora sau mai putin.

9)Amorteli sau furnicaturi intr-o mana,brat sau coapsa dupa statul sau dormitul intr-o anumita pozitie - INTINDEREA SAU PRESAREA UNUI NERV,SAU SCADEREA FLUXULUI DE SANGE CARE ALIMENTEAZA UN NERV - Miscati-va putin membrele sau ridicati-va in picioare; senzatia dispare in cateva momente - Acesta senzatie de "mii de ace",temporara,este normala si nu indica o boala de fond.
2014, articole, Bine e de stiut, leacuri babesti, medicina alopata, remedii din plante, sanatate, sanatate verde, sanatateverde, terapii naturiste, 

Reprogramare mentala pozitiva

Reprogramarea mentala pozitiva

Maestrul spunea ca pacientii sunt parti din tine pe care le constientizezi urmand mai apoi  sa le vindeci…. si asa este. Uneori ne cream o cochilie ca sa ne aparam de noi insine. Si ne aparam atat de tare imprumutand tiparele din jur incat ajungem sa nu mai fim noi. Ajungem sa fim ceea ce vor altii sa fim. Sa uitam cine suntem si in final sa nu ne mai iubim. Incotro suflete? Viata altora este importanta dar mai importanta este a ta. Cum poti pretinde iubirea cand tu nu te iubesti indeajuns? Cum poti darui iubire cand tu nici nu te mai privesti in ochi? Si totusi te amagesti in fiecare zi ca este bine, ca va fi bine. Ei bine, nu!
Astazi vreau sa te hotarasti sa te iubesti pe tine insati inainte de orice ! Vreau sa iti daruiesti iubire in fiecare zi! Si apoi vei putea iubi lumea cu adevarat! Caci fiind iubire vei primi iubire! Sunt atat de multe sabloane pe care le-am preluat cu totii incat nu mai suntem nimic din ceea ce am fost cu adevarat. Pierdem adevarata noastra esenta care este in interior si nu in alta parte! Ceea ce credem ca ESTE e doar ILUZIE!
Fii cu tine, asculta-te, roaga-te, iubeste, miroase florile, asculta vantul si pasarile, lasa-ti fata mangaiata de soare si fa totul ca si cum ar fi ultima ta zi pe Pamant! Nu e greu! E adevarat, uneori nu poti avea tot ce iti doresti dar nu trebuie sa fii trist. Asa a oranduit Doamne Doamne in planul sau, ca nimic sa fie intamplator si firesc si ce credem ca ne lipseste mai mult acel ceva sa vina mai greu, pana cand vom invata atasamentele si iubirea neconditionata.
As vrea sa iti povestesc mai multe, dar este destul de tarziu si miine dimineata o iau de la capat. Imi place ceea ce fac mai mult decat orice si multumesc in fiecare zi pentru asta!Zambeste! Chiar acum porneste catre tine un gand frumos plin de iubire de la mine!
Mai jos ai o meditatie.
REPROGRAMARE
Corpul nostru este un biocomputer, gandurile noasre sunt programul, viata noastra este printarea celor doua.
Schimbati programarea, rescrieti sau modificati programul si va schimbati viata !
Meditatia aduce darul detasarii si devenim martori si creatori, experimentand si traind in cadrul propriei noastre creatii.
Intrucat corpurile fizic si emotional sunt guvernate de corpurile mentale – mintea inalta si cea joasa- in fiecare moment de ACUM, programarea eficienta ne elibereaza si, de asemenea, ne ghideaza in viata.
Draga Dumnezeule Creator Mama/Tata,
Eu cer ca fiecare moment al fiecarei zile sa se desfasoare in concordanta totala si perfecta cu Vointa Divina, in perfecta sincronizare Divina
( Acest program garanteaza indeplinirea cu succes a tuturor viselor si a viziunilor aliniate si ne opreste sa ne intrebam in permanenta, daca “ar trebui” sa facem ceva; ne permite sa stim ca, daca ceva nu se manifesta, inseamna ca nu este in concordanta, sau nu este conform Programarii Divine- deci putem renunta la el )
Eu cer ca tot ce dau altora in fiecare moment sa fie pentru binele maxim al celorlalti si al meu insumi
Eu cer ca toate campurile energetice ale corpurilor mele : fizic, emotional, mental si spiritual sa fie aliniate perfect, pentru ca Sinele meu Divin sa se manifeste constient si pe deplin in planul fizic si in toate planurile existentei, intr-un mod care sa-mi aduca bucurie deplina, liniste, gratie, placere si abundenta.
( Cea mai puternica forta creatoare si de transmutare din intregul univers este cea a Sinelui nostru Divin- sine superior sau monada EU SUNT-. Cerandu-I sa ne reechilibreze, ea o face cu putere si cu bucurie )
ACESTA ESTE PROGRAMUL DIRECTOR- este destinat sa ne ajute sa indeplinim ce dorim sa creem.
Dupa reprogramare trebuie sa fim vigilenti cu gandurile noastre.
Dr. Deepak Chopra spune ca ” celulele sunt doar o memorie imbracata in materie”, a intra in memoria celulara fara o programare precisa, ne deturneaza de la ceea ce avem de facut.
Daca ne straduim sa ne cunoastem Sinele nostru adevarat, sa experimentam nelimitarea, atunci trebuie sa ne concentram asupra Sinelui nostru Divin nemarginit – amintindu-ne, in acelasi timp, ca orice lucru asupra caruia ne concentram creste si devine realitatea noastra.
PROGRAMARE PENTRU NEMARGINIRE
Toate corpurile mele sunt acordate, armonizate, in forma si sanatoase. Ele vibreaza si se exprima in armonie perfecta si sincronizata cu pulsul lui Dumnezeu Creator Mama /Tata.
Acest lucru este adevarat, chiar si atunci cand mananc, dorm, fac exercitii fizice sau meditez.
UN PROGRAM PENTRU SINCRONIZARE
Cer sa mi se reveleze clar urmatorul pas/aspect perfect din planul Divin si sa-mi aduca oamenii perfecti cu care sa realizez crearea si implementarea acestui plan- astfel incat sa se poata manifesta fizic ACUM
Dispun ca Sinele meu Superior EU SUNT sa aduca in constiinta mea constienta toate talentele, darurile si informatiile din toate vietile din trecut, din prezent si din viitor, care imi vor da apoi forta pentru a-mi indeplini in acest plan fizic, ACUM, partea ce-mi revine din Planul Divin
RECREEREA IMAGINII
ACUM, EU comand ca cele 4 corpuri joase ale mele – fizic, emotional, mental si spiritual – sa manifeste pe deplin, in aceasta realitate fizica, imaginea perfecta a calitatilor Divine ale Sinelui meu Superior ( EU SUNT ), sau ale Sinelui meu DIVIN
Iarta-ma!!! Te iubesc! Sufletul meu, iarta-ma, te iubesc!” … stiu ca spunand aceste cuvinte in cateva secunde vor curge lacrimi din suflet, cele mai pure lacrimi…  Imi doresc ca acele lacrimi sa aiba puteri magice, sa aiba puterea de a sterge toata durerea din suflet! Si ceva se schimba, in acel moment, o alta privire, o usurare…  Am constientizat profund durerea, in cele mai diverse forme ale ei, din momentul in care am inceput sa fac terapie, ma gandeam ca nu sunt pregatita, ca nu am experienta maestrilor mei, insa ceva mai presus decat mine mi-a dat curaj, rabdare si intelegere. Minte, trup si spirit fiecare separat si toate impreuna. Atat de complexa aceasta minune a Creatiei, Omul!
Sufletul sufera si se fragmenteaza, iar fiecare parte, poarta o rana care daca nu se va vindeca in timp va crea nefericirea si nu se va putea vindeca … decat constientizand iubirea ….. iertand.  Pentru ca iubirea face minuni, dar iertarea vindeca. 
Iar cand Dumnezeu inchide o usa, El deschide o fereastra!
2014, articole, destainuiri, leacuri babesti, medicina alopata, remedii din plante, sanatate, sanatate verde, sanatateverde, terapii naturiste, 


Citate


Citate de Mahatma (=Suflet Mare in hindusa)Gandhi:


"Dacă ai dreptate îţi poţi permite să ai răbdare. Dacă nu ai dreptate nu îţi poţi pemite să ţi-o pierzi."
"Prima oară or să te rabde, apoi or să râdă de tine, apoi vor lupta împotriva ta, apoi vei câştiga."
"Trăieşte de parcă azi va fi ultima ta zi de viaţă. Învaţă de parcă ai trăi veşnic."
"Cei slabi niciodată nu iartă. Iertarea e puterea celori tari."
"Urăşte păcatul şi iubeşte pe păcătoşi."
"Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume."
"În focul iubirii şi fierul cel mai tare se înmoaie."
"Teoria "ochi pentru ochi" duce la orbirea lumii."
"Viaţa nu înseamnă doar să mărim viteza."
"Este mai greu să învingem pasiunile invizibile decât să cucerim lumea cu arme vizibile."
"Cultura fiecărei naţiuni să intre în casa mea. Dar nici una să nu încerce să mă dezrădăcineze."
"Este legea iubirii cea care conduce omenirea."

Pielea , unghiile, buzele ne poate arata starea de sanatate

Pielea , unghiile, buzele ne poate arata starea de sanatate

Cunoaste-ti pielea inainte de toate, ca sa afli cum stai cu sanatatea, ne invata medicina traditionala chinezeasca. De o importanta deosebita in estetica de ansamblu a corpului omenesc, culoarea pielii depinde de proportia pigmentilor care o alcatuiesc, adica de amestecul culorilor aflate in tesuturile superficiale ale ei. Atunci insa cand in organism exista anumite boli, culoarea tegumentului este influentata nemijlocit de natura bolilor respective. Starea organismului, spun chinezii, se oglindeste in culoarea fetei. Aceasta poate oferi indicii de nepretuit legate de functionarea organelor, de starea sangelui, de starea energetica sau de potentialele afectiuni. 
Tot ceea ce se intampla in interiorul organismului, se citeste la exterior si de aceea, inainte de a lua masuri pentru tratarea tenului, trebuie sa actionam mai intai in sensul vindecarii interne. Pornind de la nuantele pielii, specialistii in acupunctura chiar fac aprecieri in legatura cu energia si sangele prezente in organe, cu progresul sau regresul bolii. Motivul este unul simplu: circulatia sangelui se afla in stransa legatura cu circulatia sangelui, iar in momentul in care un organ nu functioneaza corespunzator, circulatia sangelui este afectata la randul sau.
Principalii indicatori ai starii de sanatate a organismului ii constituie irisul ochilor si culoarea pielii din jurul acestora. Cercurile de culoare albastra de sub ochi pot fi cauzate de acumularea lichidului in tesuturi, ca si de stres sau de somnul insuficient, iar pungile si cercurile vinetii de sub ochi sunt provocate de tulburari ale aparatului sexual. De asemenea, pungile maro de sub ochi semnaleaza probleme cu ficatul, in timp ce acele cercuri intunecate din jurul ochilor pot indica anumite tulburari ale sistemului nervos.
Forma unghiilor si predispozitia spre boli

Unghiile triunghiulare de culoare vanata denota o circulatie a sangelui deficitara, o stare de nervozitate intensa sau o apoplexie. In general, mainile adolescentelor sau ale femeilor de peste 40 de ani prezinta acest tip de unghii, fiind asociate cu surescitarea nervoasa. Unghiile bombate sunt fie mostenite pe cale genetica, fie vorbesc despre o posibila sensibilitate pulmonara, indicand uneori chiar prezenta bolii. Pe de alta parte, unghiile bombate, foarte inguste, infipte in carne, semnaleaza o sanatate precara, iar unghiile cu extremitatile inovoiate in jos, insotite de sindromul palmelor fierbinti, sunt un semn evident de instalare in organism a tuberculozei sau a scrofulozei. Daca pe unghia bombata se constata prezenta unor dungulite, acest lucru denota ca pneumonia se afla intr-un stadiu incipient. In schimb, o unghie mica, infipta in carne la radacini, denota o persoana cu probleme ale sistemului nervos sau ale inimii. Pe de alta parte, este foarte probabil ca persoanele cu unghiile scurte sa sufere de o boala de nervi mostenita. Unghiile lungi tradeaza o buna functionare a inimii, mai ales daca au o lunula bine conturata.

Lunula este acea pata alba in forma unei semilune ce este situata la baza unghiei. Din cauza inaintarii in varsta sau a unui stil de viata bazat pe excese alimentare, inima nu mai functioneaza la capacitatile ei maxime. Circulatia sangelui are si ea de suferit. La fel si lunelele care, pe masura ce imbatranim se reduc treptat pana la disparitie, incepand cu degetul mic si pana la cel mare. Atunci cand lunulele dispar de la degetul mare inseamna ca circulatia sangelui se afla intr-un stadiu critic. O unghie exagerat de scurta, vanata, ce nu prezinta lunule, semnaleaza prezenta unei boli de inima. Si cu cat unghia este mai scurta, cu atat boala este mai avansata.

De asemenea, unghiile drepte, nebombate, in forma de triunghi, atrag atentia asupra unei slabe circulatii a sangelui, indicand un organism congestionat. De regula, persoanele care poseda asemenea unghii au extremitatile foarte reci, iar in cazul in care membrele sunt tinute timp indelungat intr-o pozitie neschimbata intepenesc. Daca pe unghii se observa dungi, iar liniile din palma au capatat o culoare albicioasa, boala se afla intr-un stadiu extrem de avansat.

De ce conteaza culoarea unghiilor?

Culoarea naturala a unghiilor ce indica o stare de sanatate optima este rozul. Daca vi se pare ca unghiile voastre au capatat o cu totul alta nuanta, este cazul sa va puneti un mic semn de intrebare si sa dati o fuga pana la medic. Trebuie insa sa stiti ca acele pete albe de pe unghii care apar si dispar sunt semnele unei stari de slabiciune nervoasa temporara, cauzata de slaba circulatie a sangelui. Odata ce acest neajuns este corectat, petele dispar. Unghiile albe, insotite de paloarea tenului pot trada o anemie sau reprezinta un indiciu al prostei functionari a ficatului. Coloritul prea rosu al unghiilor semnaleaza de asemenea o cantitate prea mare de sange in organism. Plecand de la culoarea, umiditatea sau temperatura mainilor, se poate stabili predispozitia spre un anumit tip de boala. Culoarea unei maini normale este trandafiriu deschis, cu o nuanta spre cafeniu deschis. O mana sanatoasa este elastica, ferma, are o palma bine colorata, calduta si foarte putin umeda. In acelasi timp, coloristica mainilor este extrem de importanta caci ea semnaleaza problemele de sanatate ale organismului.

Pielea rosie indica o stare congestiva, pielea albastruie vorbeste despre o circulatie nu tocmai buna a sangelui, pielea galbena semnaleaza probleme hepatice sau legate de fiere. Pielea patata cu alb si roz este semn al unui sange sanatos. Culoarea galbuie la o mana grasuta si umflata denota prezenta ureei in sange. In plus, prezenta vinelor albastre ne indica faptul ca acidul carbonic din sange se afla in exces. O piele lucioasa si intinsa a mainilor indica predispozitia spre boli reumatice si guta, in vreme ce o textura aspra si uscata a pielii tradeaza predispozitia organismului spre friguri sau boli de piele.


Buzele exagerat de rosii pot trada o tensiune arteriala marita sau prezenta unei boli respiratorii, iar buzele deshidratate, pale, de culoare albicioasa denota o prezenta prea scazuta a oxigenului in organism. De asemenea, buzele care bat inspre o nuanta de violet inchis pot indica un nivel ridicat al colesterolului.
Despre conditia stomacului, a esofagului si a pilorului gastric poti afla studiind cu atentie buza de sus. Daca buza de jos este foarta uscata si tare la atingere, prezentand si pete rosii, inseamna ca te-ai expus prea mult la razele soarelui, ceea ce ar putea creste riscul imbolnavirii de cancer al pielii. De asemenea, atunci cand are alta culoare decat cea normala, buza inferiora poate semnala nereguli la nivelul intestinului gros sau al celui subtire.
Buzele de nuanta albastruie semnaleaza fie o hipotermie, fie o circulatie deficitara a sangelui in organism. Nu este deloc exclus nici sa sa indice o slaba oxigenare a sangelui. In plus, buzele anormal de palide pot trada afectiuni ale inimii sau ale plamanilor, iar buzele de culoare roz palid pot fi o consecinta a anemiei.
Daca pana acum obisnuiai sa respiri pe nas, insa de ceva timp ai senzatia ca nu poti respira daca nu tii buzele intredeschise nu trece cu vederea acest amanunt (mai ales daca ai in permanenta senzatia de oboseala si de epuizare fizica)!). Metabolismul tau se poate confrunta cu anumite probleme legate de incapacitatea sa de a functiona normal.
Crapaturile din jurul buzelor pot fi cauzate de instalarea unei anemii in organism, de lipsa fierului sau chiar de diabet.
Senzatia de arsura si de fierbinteala a buzelor poate semnala prezenta unei depresii sau a unui dezechilibru de natura psihologica. Leziunile inflamatorii la nivelul lor, fisurarea buzelor sau descuamarea lor pot fi un semn al cheilitei. Cheiltia angulara se intalneste de obicei in cazul persoanelor in varsta, ce au probleme cu dantura.
Odata cu inaintarea in varsta, prezenta ridurilor fine la nivelul buzelor, atat pe buza superioara cat si pe cea inferioara nu reprezinta un proces alarmant, ci unul firesc, normal in cazul procesului de imbatranire. Daca insa observati acest lucru la copilul dumneavoastra sau la o persoana foarte tanara, ar trebui sa stiti ca anumite afectiuni ale organelor sexuale ar trebui luate in calcul.
Este foarte posibil ca inflamarea exacerbata a buzelor sa indice o alergie la un anumit aliment sau bautura, reactie alergica la ruj, produse cosmetice sau reactie la alergenii din mediu.
Mare atentie si la colturile gurii si expresia faciala per ansamblu. In cazul in care gura are o expresie de tristete, iar colturile gurii sunt mai cazute decat de obicei, acest fapt iti poate semnala anumite probleme de digestie, anumite carente in nutritie sau lipsa unor anumite substante nutritive din organism. O functionare anormala a intestinului nu este nici ea exclusa.

2014, articole, Bine e de stiut, leacuri babesti, medicina alopata, remedii din plante, sanatate, sanatate verde, sanatateverde, terapii naturiste, 

1/28/2014

5 remedii care te ajuta sa scapi de viermii intestinali

http://www.eva.ro........

.Constipaţia, diareea, durerile abdominale sunt doar câteva dintre simptomele care pot să fie cauzte de paraziţii intestinali, o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane. Află ce alte simptome poţi să ai şi ce remedii naturale poţi să foloseşti, pe lângă medicamente.

Nu ai de ce să te simţi jenată de situaţia cu care te confrunţi, ci să mergi la un medic gastroenterolog care îţi poate recomanda efectuarea unui examen coproparazitologic care trebuie repetat la anumite intervale de timp pentru o siguranţă maximă şi un tratament medicamentos eficient în funcţie de tipul paraziţilor intestinali.
Paraziţii intestinali apar atât la copii, cât şi la adulţi. Ei ajung în sistemul digestiv prin înghiţire sau inhalare din alimente contaminate (carne contaminată, insuficient preparată termic), legume nespălate, apă contaminată, din contactul cu animalele.Ce simptome cauzează paraziţii intestinali?

 • constipaţie
 • diaree
 • gaze abdominale
 • greţuri
 • stări de vomă
 • sindromul de colon iritabil
 • dureri abdominale
 • dureri musculare
 • dureri articulare
 • anemie
 • alergie
 • piele iritată
 • nervozitate
 • măncărime în zona anală
 • oboseală cronică.

5 remedii care funcţionează 1. Cimbrul - eficient pentru giardia

Are proprietăţi antibacteriene, carminative, stimulează digestia şi creează un mediu neprielinic pentru paraziţii intestinali. Îl poţi folosi ca să prepari ceaiuri. Mai poţi să urmezi un tratament cu ulei volatil de cimbru, care are proprietatea de a împiedica reproducerea paraziţilor.

2. Usturoiul - eficient pentru oxiuriEste recunoscut pentru proprietăţile sale terapeutice în cazul paraziţilor intestinali. Curăţă 2-3 căpăţâni de usturoi, taie felii şi pune la fiert într-un pahar cu lapte. Când începe să fiarbă, opreşte focul şi lasă acoperit până dimineaţă. Se strecoară amestecul şi se bea călduţ dimineaţa pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de micul dejun. 3. Pelinul - eficient pentru giardiaSe fac băi externe de şezut în fiecare seară cu infuzie de pelin.

 4. Seminţele de dovleac crude - eficiente pentru oxiuri
Ajută la eliminarea paraziţilor din intestin. Poţi să le consumi crude, să iei capsule cu seminţe de dovleac sau ulei din seminţe de dovleac presate la rece. Mai poţi să-ţi prepari o pastă din 300 grame de seminţe de dovleac pisate şi amestecate cu 50 mililitri de apă plată şi 2 linguriţe de miere până se obţine o consistenţă cremoasă şi pe care să o consumi fracţionat dimineaţa pe stomacul gol, cu o oră înaintede a lua micul dejun.
 5. Cuişoare plus seminţe de in - eficiente pentru giardia
Amestecă 10 părţi seminţe de in măcinate cu o parte cuişoare măcinate. Foloseşte publberea pentru salate sau ia câte 25 de grame în fiecare zi timp de o lună. Se ia trei zile consecutiv, după care faci pauză trei zile. Curăţă intestinul de paraziţi, fiind eficient în cazul infecţiei cu giardia.
  Ştiai că ...Paraziţii intestinali au ucis mai multe persoane decât toate războaiele mondiale în decursul istoriei, după cum se arată în revista americană National Geographic;
 • Cei mai frecvenţi paraziţi care se găsesc în intestine sunt giardia, oxiurii şi limbricii;
 • Odată depistată infecţia parazitară se recomandă ca toţii membrii familiei să urmeze un tratament medicamentos, ţinând cont de indicaţiile medicului curant;
 • Alimente cu efecte anti-parazitare: usturoiul crud, ananasul proaspăt, morcovi, citrice, turmericul, cuişoarele, oregano.

arta din fructe si legume

Cum ne controlam emotiile.....

Ne putem controla emotiile?
Ai trage cu pistolul inainte sa tintesti? Atunci, de ce actionezi fara sa gandesti? Cand traim ca robotii, facand ceea ce suna bine in loc de ceea ce e cel mai bine pentru noi , avem un prêt mare de platit ulterior. Inlocuirea comportamentului rational cu acte irationale duce la suferinta materiala, mentala si fizica: vise pierdute, durere fizica si boala. Sa privim putin o secventa de evenimente care creeaza atatea probleme in viata noastra. In primul rand, un eveniment are loc. Partenerul de viata ma cearta sau seful tipa la mine. Sau cineva arunca o hartie pe geamul masinii si hartia ajunge pe fata mea. In al doilea rand, evenimentul atrage un gand de genul: “ Viata e suparata pe mine din nou! “ sau “Seful meu e un idiot !”.
In al treilea rand, gandul aduce cu sine o emotie. Devii manios, surprins, perplex, confuz sau inspaimantat. Desi nu realizezi pe loc, emotia pe care o experimentez nu este cauzata de evenimentul care tocmai a avut loc, ci de amintirea unui eveniment similar petrecut in copilarie. Daca seful tipa la mine, asta imi poate starni amintiri cu tatal meu care tipa la mine in copilarie. Si sentimentele de neajutorare, furie si teama pe care le aveam atunci ies brusc la suprafata. Cred ca seful este cauza supararii mele, cand de fapt tatal meu este cauza !
In al patrulea rand, actionam. Unul din doua lucruri se poate intampla. Un lucru este stupid, altul este inteligent. Lucrul cel mai stupid pe care il putem face este sa actionam sub impulsul de moment, fara sa gandim. Sa ne comportam emotional mai degraba decat rational. Putem tipa la seful nostru: “ M-am saturat de tine! Demisionez !" Asta este un lucru stupid pentru ca nu rezolva o problema, ci creeaza una noua. Cum o sa-mi platesc facturile daca demisionezin pacate, a actiona emotional mai degraba decat rational este un lucru des intalnit. Si este cauza nefericirii multor oameni. Este semnul unei carente la nivelul dezvoltarii personale si este cauza nefericirii multor oameni. Cel mai inteligent lucru pe care il putem face cand emotiile ne invadeaza imaginatia, este sa ne oprim un moment si sa gandim inainte de a actiona. Deci, seful a tipat la mine. Dar de ce este el seful meu? Nu este el sef pentru ca are mai multa experienta decat mine? Nu este el pentru mine o oportunitate sa invat mai mult, sa devin mai valoros? Daca asa e, atunci decat sa-ti rezolvi problema demisionand, mai bine ii spui sefului: “Imi pare rau ca v-am suparat. Cana aveti ceva timp, am putea sta putin de vorba despre activitatea mea aici si ce pot imbunatati? Sunt convins ca ma puteti ajuta sa devin un jucator de echipa."
Insa nu intotdeauna este vina noastra. Seful poate tipa la noi fara motiv. Dar noi avem un creier si o inima, nu? Trebuie sa le folosim pentru a actiona rational. Poate seful a avut o zi grea. Cand iti faci treaba bine, nu ai nici un motiv sa-ti fie frica, deci doar zambeste la el. Atitudinea ta placuta poate fi exact ceea ce ar avea nevoie.
Asadar, sa ne oprim de cate ori observam ca emotiile ne influenteaza comportamentul. Actiunile trebuie sa fie dictate de mintea rationala, nu de impulsuri irationale. La inceput nu e usor. Dar e o lectie pe care trebuie sa o invatam. Ori ne lasam controlati de emotii ori ne controlam vietile prin a actiona rational. Alegerea consta in a conduce spre destinatia aleasa sau a fi un pasager fara control asupra destinatiei sale sau mai rau, a te trezi in directia nedorita.
Sa nu intelegem insa ca emotiile sunt dusmanul nostru. Pot fi, dar in egala masura pot fi prietenii nostri. Din nou, tine de alegere. Alegerea emotiilor pozitive pentru a ne sprijini actiunile si procesarea emotiilor negative pentru a actiona rational. De exemplu entuziasmul, pasiunea, ambitia si curajul pot fi catalizatori importanti ai actiunilor pozitive. Sa ne alegem emotiile care ne sprijina si sa ne gandim mai mult la emotiile care ne tin pe loc. Aceasta este unul din primii pasi pe calea dezvoltarii personale si a evolutiei spirituale.
Sa urmam exemplul lui Og Mandino: “Cand ma simt deprimat, cant. Cand ma simt trist, rad. Cand ma simt bolnav, muncesc dublu. Cand mi-e frica, merg inainte. Cand ma simt nesigur, vorbesc mai tare. Cand ma simt sarac, ma gandesc la bogatia ce va veni. Cand ma simt neputincios, ma gandesc la reusitele din trecut. Cand ma simt mic, ma gandesc la scopurile mele. Astazi sunt stapanul emotiilor mele."
Viata noastra emotionala ne defineste.
Inima ne distinge de ceilalti. Caracterul nostru nu inseamna ceea ce stim, ci cum actionam; nu inseamna ce avem, ci ceea ce suntem. Sa traim asadar intelegand ca nu trebuie sa fim emotionali, ci sa fim capabili sa ne exprimam emotiile. E adevarat ca acolo unde nu sunt emotii nu exista motiv pentru violenta, dar acolo unde nu este emotie nu exista nici motiv pentru dragoste. Urmariti filmul “Equilibrum” pentru a vedea o ilustratie vie a acestui lucru.
Ce este ingrijorarea? Un sentiment care iti cauzeaza nesiguranta, o stare emotionala in care te astepti sa ti se intample lucruri negative. Barbatii sunt ingrijorati pentru ca nu-si cunosc viitorul si pentru ca le e permanent teama de limita lor de competenta. Mamele sunt ingrijorate pentru copiii lor, isi doresc sa fie in siguranta, sa aiba noroc in viata etc. Copiii sunt ingrijorati ca nu se ridica la asteptarile parintilor.
Studentii sunt ingrijorati in legatura cu  examenele, avocatii in legatura cu procesele, doctorii in legatura cu pacientii, pacientii in legatura cu tratamentele. Lista nu are sfarsit. Chiar exista cineva care nu a fost niciodata ingrijorat in legatura cu nimic? Ingrijorarea cultivata ca "strategie" de lunga durata, aduce dupa sine efecte destul de grave:
 • sanatate subreda
 • insomnii
 • lipsa poftei de mancare
 • nu ai simtul umorului
 • te enervezi de la lucruri marunte
 • te simti pierdut
 • esti stresat
O metoda foarte puternica de a scapa de ingrijorare este rugaciunea. Rugaciunea este starea de spirit in care devenim constienti de gratia divina. Universul ne stie intotdeauna nevoile, si aproape intotdeauna fiecare nevoie care se naste intr-un om isi are si rezolvarea exact in momentul in care se naste nevoia. Rugaciunea creeaza doar un cadru propice pentru manifestarea dorintelor in viata noastra. Rugaciunea functioneaza pentru ca urmeaza legile universului.
Legile universului spun ca fiecare problema isi contine solutia. Inainte ca acea problema sa apara in viata ta, solutia ti-a fost déjà oferita. Adu-ti aminte de acest lucru atunci cand esti framantat de ganduri si cand ti se pare ca ai probleme. Adu-ti aminte ca Universul se ingrijeste de laptele copilului inainte ca el sa se nasca.  Solutia este déjà in tine, doar trebuie s-o gasesti.
Calea profunda de a scapa de ingrijorare

Adevarata ingrijorare este sa fii ingrijorat ca esti ingrijorat. Acest lucru inseamna “dubla ingrijorare” si de fapt, acesta ne face cel mai mare rau. Sa luam exemplul unui copil furios. Este furios acum si in secunda urmatoare rade. Insa mintea matura creeaza manie peste manie. “De ce sunt atat de manios? Nu ar trebui sa ma supar atat. Ar fi trebuit sa ma controlez. Ce ma enerveaza ca nu sunt in stare sa ma ponderez. Sunt atat de furios pe mine.etc etc.” Chiar si dupa ce s-a terminat accesul de furie, continui sa te gandesti la el ore in sir.Si asta este de fapt problema. Acest lucru este, de fapt, cel care ne tulbura echilibru, nu mania in sine.
E recomandat sa intelegem faptul ca ingrijorarea ne este data cu scopul de a munci putin cu noi insine.
Agata-te de acest lucru si actioneaza. De cate ori te simti ingrijorat, fa aceste lucruri:
1. Accepta ingrijorarea.
2. Nu e nevoie sa fii mai tensionat decat trebuie. Nu fi ingrijorat ca esti ingrijorat.
3. Daca nu exista aceasta dubla ingrijorare, atunci putem scapa usor de sentimentul ingrijorarii.
4. Repeta-ti faptul ca atunci cand esti ingrijorat, trebuie sa actionezi asupra unui aspect. Actiunea va duce la crestere personala.
5. Atunci cand te simti tensionat, ti se ofera o lectie a intelegerii. O lectie care te va invata sa te simti impacat cu tine in orice situatie.
Calea ilogica de a scapa de ingrijorare: Razi de grijile tale !
Oricine poate rade cand lucrurile merg bine.Nu e mare lucru. Dar iti trebuie ceva curaj pentru a rade atunci cand lucrurile nu merg cum ti-ai dori. Daca poti sa razi de durerile si ranile tale, asta iti va alunga durerea. Foarte putini oameni pot rade de grijile si problemele lor. Poti sa razi de grijile tale, incercand sa privesti problema din alt unghi. Fii constient ca orice problema ai avea, exista cineva pe lume care are o problema mult mai mare decat tine. Razi de tine, mai ales atunci cand ai probleme in relatiile tale; asta va detensiona imediat situatia. Dezvolta-ti obiceiul de a vedea fata amuzanta a oricarei situatii. Daca cineva iti varsa un pahar cu apa peste raportul pe care trebuie sa-l predai maine, ce vei spune? Poti sa te enervezi sau poti spune: “Bine ca nu bei cerneala!” Vezi partea luminoasa a vietii, razi de orice problema care iti apare in cale si elibereaza-te de norii ingrijorarii care iti intuneca perspectiva asupra vietii.
Calea practica de a scapa de ingrijorare
Putem sa ne bazam pe teoria probabilitatilor pentru a scapa de gandurile de ingrijorare care nu ne dau pace.De pilda, parintii sunt un exemplu permanent de ingrijorare. Orice parinte are impresia ca devine iresponsabil daca nu se ingrijoreaza putin in legatura cu copiii lui. Chiar e tentat sa creada ca nu-si poate indeplini datoria de parinte fara a fi ingrijorat. Insa toate aceste ganduri negative influenteaza in rau viata copilului.
Iata cum putem face intr-un asemenea caz: Sa presupunem ca o mama este permanent ingrijorata de faptul ca copilul poate fi ranit intr-un incident neplacut. Asa ca poate aplica legea probabilitatii si isi poate spune: "In medie, de cate ori iese copilul meu din casa?De 4000 ori (copilul are 15 ani, iese afara de la 5 ani si in cei 10 ani a iesit macar o data pe zi din casa).De cate ori s-a ranit in ultimii 15 ani? De 4 ori. Care e probabilitatea sa se raneasca astazi? 4/4000, adica o probabilitate de 0, 001 %. Deci, merita sa ma ingrijorez? NU!
Putem aplica aceasta lege pentru orice. Daca iti e frica de faptul ca nu vei mai avea nici un ban, intereseaza-te de numarul celor care au trecut prin situatia asta. Vei descoperi ca e un procent neglijabil, probabil o posibilitate de 1% ca sa treci si tu prin acelasi lucru. De ce sa te ingrijorezi de ceva ce poate nu se va intampla niciodata?
Calea spirituala de a scapa de ingrijorare
Cea mai buna cale de a scapa de ingrijorari este sa le maresti pana la stadiul in care sa te ingrijorezi de intreaga lume. Si cand te vei trezi in fata ingrijorarilor unei lumi intregi, grijile tale personale vor parea minuscule. Cand vei vedea grijile umanitatii, vei inceta sa te mai ingrijorezi in legatura cu grijile tale marunte. Incepe sa creezi miracole in viata altor oameni si viata ta va fi plina de miracole. Prin spiritualitate, devii constient de aspecte noi ale vietii.
In lume, sunt doua feluri de oameni: cei care sunt stapani pe viata lor si cei care sunt sclavi ai vietii lor. Primii sunt cei care au succes, isi creeaza si isi materializeaza viata ideala. Ceilalti se supun unor tipare create de altii pentru viata lor. Si mai exista a treia categorie, a celor indiferenti, nefericiti, tot timpul stanjeniti de ceva, si permanent ingrijorati. Intreaba-te: eu din ce categorie fac parte? Si apoi incearca sa intelegi Legea atractiei, pentru a reusi sa ajungi in prima categorie.
Legea atractiei creeaza tot timpul ceva, fie ca intelegem, fie ca nu. Insa atunci cand intelegem legea, putem sa o controlam. Daca nu, ne controleaza ea pe noi. Asadar, sunt trei pasi de urmat:
Primul pas : intelegerea legii
Legea atractiei spune : fiecare gand caruia ii acorzi atentie sa va materializa in viata ta.Tot ce trebuie sa faci e sa te concentrezi pe aspecte pozitive, pe ceea ce-ti doresti in viata.
Al doilea pas :  gandurile pozitive
E nevoie sa mentii un curent permanent de ganduri pozitive in mintea ta. Repeta-ti permanent afirmatii pozitive. Atunci cand esti bolnav, spune-ti : "Astazi sunt bolnav pentru ca gandurile mele nu sunt conectate la sursa divina. De altfel, sunt foarte sanatos. Las gandurile divine sa treaca prin mintea si corpul meu. “
Nu e nevoie insa sa monitorizam fiecare gand. Nici nu vom putea vreodata.  E important insa sa urmarim ce stare emotionala avem in fiecare moment: daca ne simtim rau, trebuie sa schimbam gandurile care ne trec in acel moment prin cap.
Al treilea pas: abandonarea si permisiunea
In al treilea rand, e necesara permisiunea ta pentru ca acele lucruri sa se intample si abandonarea in fata legii atractiei. Cand ai indoieli in privinta legii si incepi sa te ingrijorezi, spune-ti: “Sunt bucuros pentru ca totul este in mainile divine. Sunt convins ca Universul va avea grija de acet lucru.”
Ce inseamna de fapt, furia? O emotie care pune adesea stapanire pe noi? Ceva incontrolabil? Sau un produs al mintii si al ego-ului care poate fi eliminat cu usurinta din obiceiurile noastre? Furia inseamna de fapt sa ne pedepsim pe noi pentru greselile celorlalti. Poate mania noastra nu ii va afecta pe ceilalti in cele din urma, insa cu siguranta ne va afecta pe noi. Mania este un obicei. In copilarie nu avem obiceiuri. Apoi incet, incet, incepem sa repetam anumite comportamente. Comportamentele repetate duc la aparitia obiceiului, iar obiceiul se transforma in tendinta. Vestea buna e ca orice comportament, obisnuinta sau tendinta poate fi distrusa si inlocuita cu aspecte pozitive.
Relatia furie-atasamente
Foarte multi oameni considera ca furia este negativa, iar atasamentele sunt pozitive. Insa exista o interdepenenta clara intre cele doua. Oamenii vor sa se elibereze de furie dar vor sa ramana legati de atasamentele pe care le au. Si da, atasamentele sunt acceptate de oameni. Mama este atasata de copilul ei, si crede ca atasamentul ei e ceva normal si natural. Iar acest atasament se transforma in obsesie. Cand copilul se imbolnaveste putin, ea incepe sa planga. Daca copilul nu poate manca, nici ea nu mananca si isi face rau singura din cauza atasamentului. Cu cat atasamentul fata de un lucru e mai mic, cu atat mai mica este posibilitatea de a ne enerva din cauza acelui lucru.
Relatia furie-ego
Acum sa vorbim putin despre relatia dintre ego si furie. Desigur, furia este evidenta iar ego-ul este imperceptibil. Insa intotdeauna, ego-ul este cauza iar furia este efectul. Ego-ul este subtil, nu poate fi vazut, insa el duce la efectele vizibile (uneori mult prea vizibile) ale furiei.  Daca ego-ul cuiva este ranit, persoana respectiva se va infuria. Mania este simptomul, iar ego-ul este boala.
In studiul „Autoeliberarea de frica, ingrijorare si furie”, autorul Tejguru Sirshree Tejparkhij identifica patru tipuri de oameni, in functie de modelul lor de furie :
1.    Sunt oamenii care sunt furiosi pe dinauntru si pe dinafara in egala masura. Gandurile de furie rabufnesc iar persoana respectiva explodeaza. Dau vina de ceilalti, si devin iritati din cauza unor incidente minore. Moto-ul lor in viata este: "eu am dreptate, tu gresesti" si ei chiar cred ca este bine asa.
2.    Sunt cei care sunt furiosi in interior si calmi in exterior. Sunt acei oameni care isi spun tot timpul : „Calmeaza-te! Nu te mai necaji atat. Furia nu-ti face bine. Te vei imbolnavi.”
3.    Sunt acei oameni care sunt calmi interior si furiosi in exterior. Ei sunt exact ca sarpele: daca nu pot musca, atunci sasaie. Pretind ca sunt furiosi atunci cand e necesar.
4.    Sunt cei care sunt clami atat interior cat si exterior. Nici macar nu pretind ca sunt furiosi.Acum, intreaba-te din ce categorie faci parte si cum poti face sa avansezi spre nivelul patru.
Furia si inceputurile copilariei
Cand suntem copii, avem nevoie de atentie si protectie. Iar cei din jur ne-o ofera din plin. Copilul mic primeste tot ce vrea, asa ca sentimentul „sunt cea mai importanta persoana din lume” incepe sa prinda contur. Atunci cand o dorinta nu ii este indeplinita, el incepe sa se intrebe: "De ce aceasta dorinta nu-mi este permisa, daca pana cum am primit tot ce am vrut?"
Treptat, copilul incepe sa foloseasca furia pentru a-si indeplini necesitatile (pe care le considera el importante). Incepe sa planga, sa tipe, sa vada la ceilalti cum folosesc furia pentru a obtine ce doresc. Doar dandu-ti seama de aceste tipare de comportament si de sursa lor din copilarie, poti sa te eliberezi usor de emotiile negative. Incepi sa-ti dai seama ca modalitatea ta predominanta de a fura energia altora provine din copilarie. Gandirea ta conform careia, daca nu te enervezi, lucrurile nu se rezolva, provine din copilaria ta, atunci cand credeai ca nu vei primi ceea ce vrei, daca nu plangi si nu te manifesti violent.
Cum ne castigam auocontrolul? (tehnici de anger management):
Oamenii se gandesc adesea la remedii pentru furie dupa ce se enerveaza. Insa este bine sa integram obiceiurile descrise mai jos in rutina noastra zilnica, pentru a putea preveni atacurile de furie si nu doar pentru a le constata si a incerca sa mai reparam ce se poate dupa aceea.
1. Fii receptiv si atent
Formeaza-ti obiceiul de a sta in liniste in fiecare zi, timp de 15 minute. Mentine-ti corpul nemiscat, umple-ti mintea de ganduri fericite si focalizeaza-te pe respiratie. La inceput, poate nu va fi confortabil. Insa aceste 15 minute te vor invata multe lucruri . Vei avea capacitatea sa-ti cunosti mintea si jocurile ei, sa te eliberezi de credintele limitative si sa primesti binecuvantarea linistii si a pacii.
2. Respira adanc.
Formeaza-ti obiceiul ca atunci cand ai un gand de furie (sau negativ in general) sa respiri adanc si sa il eliberezi incet. Acest obicei va fi foarte benefic pentru disparitia furiei si pentru sanatatea ta. 
3. Adopta o dieta echilibrata

Mintea ta este ceea ce mananci. Daca mananci numai mancare grea, condimentata sau numai mancare rece, mintea ta va deveni nelinistita sau lenesa. Daca mananci diversificat si usor, atunci mintea devine calma, concentrata si ascutita. Nu considea corpul si mintea doua entitati separate. Considera-le un singur mecanism. O persoana echilibrata mananca astfel incat cantitatea de sange care curge intre stomac si inima sa die egala cu aceea care curge intre inima si creier.
Ramai la fiecare masa putin flamand. Nu-ti forma obiceiul sa mananci pana nu te mai poti ridica de la masa. Si mananca mai putina carne. Carnea intotdeauna duce la aparitia furiei.
4. Fa exercitii fizice

5. Pastreaza-ti increderea in principiile vietii.

Fiecare fiinta de pe pamant a fost creata pentru a trai santos si pentru a progresa. Intotdeauna sa crezi in aceasta lege a Universului. Furia este o conspiratie impotriva Universului si legilor sale.
Un alt principiu pe care trebuie sa-l aplici intotdeauna este: „Nu trebuie sa existe niciodata doi oameni furiosi, in acelasi timp, sub acelasi acoperis. Urmand aceasta regula, poti preveni in familia ta foarte multe probleme care apar din cauza furiei. Atunci cand tu iti controlezi furia, celalat nu mai poate fi furios mult timp.
6. Citeste carti pentru dezvoltarea ta spirituala.

Unele din e-book-urile gratiute de pe acest site te pot ajuta.
8. Nu folosi cuvinte care pot provoca furie
Nu spune lucruri negative, nu jigni, pentru ca vorbele tale sunt profetii de autoimplinire. Creezi lucrurile la care te astepti si pe care le verbalizezi.
9. Expima-ti nevoile

Exprima-te liber si sincer referitor la ceea ce gandesti si la motivele furiei tale. Acest lucru te va ajuta sa te calmezi.
10. Invata sa-i ierti pe ceilalti.

Iarta-i pe ceilalti si pe tine insuti. Nu le faci o favoare celor pe care ii ierti, ci iti faci un cadou tie insuti. Cadoul se numeste : eliberare de emotii negative, autocontrol, sanatate, prosperitate, fericire, iubire, pace etc/
http://aimee.ro

Alte leacuri babesti

Leacurile "babesti", sau "din popor" au o multime de adepti care jura ca sunt mai eficiente decat medicina traditionala. Desi unele suna bizar si multe nu au dovezi stiintifice care sa ateste ca functioneaza, cand nimic nu da roade, merita sa le incerci, mai ales ca sunt inofensive.articol preluat de pe net
1. Acopera-te cu cristale

Exista multe persoane care cred ca pietrele pretioase si cristalele contin o energie ce poate ajuta la procesul de vindecare. Mai mult, aceasta terapie este veche de mii de ani. Cei care o practica cred ca fiecare piatra are propiul "talent". De exemplu, ametistul si chilimbarul ajuta la memorie; poarta-le cu tine oriunde te duci si iti vor ajuta mintea sa functioneze mai bine.

2. Caprifoi pentru pistrui

Irlanda este tara oamenilor pistruiati si cu
pielea deschisa la culoare iar acest remediu vine direct de la ei. Aduna o mana de frunze de caprifoi si lasa-le sa stea in apa peste noapte. Spala-te cu apa a doua zi si vezi ce se intampla.

3. Miere pentru alergii

Acest remediu popular este laudat si de multi specialisti in domeniu si este un
tratament foarte comun in Anglia. Mierea care este produsa local, sa zicem la 20-30 de kilometri de zona unde traiesti, poate contine polen de la plantele care iti produc alergii. Daca mananci cel putin o lingurita de miere zilnic in timpul iernii, este posibil ca acest lucru sa actioneze similar cu injectiile antialergice si sa iti creeze imunitate la anumiti alergeni.

4. Baie cu suc de rosii

Ai o problema cu traspiratia? Un remediu "babesc" pentru mirosurile neplacute ale corpului spune ca trebuie pui doua, trei cani de suc de rosii in apa in care te speli. Stai 15 in aceasta apa.

5. Sosete ude pentru febra

Acest remediu ciudat chiar ajuta la scaderea febrei si a congestiei nazale. Ce trebuie sa faci: incalzeste-ti picioarele in apa fierbinte, inmoaie o pereche de sosete subtiri din bumbac in apa rece, stoarce-le si apoi pune-le in picioare exact inainte sa te culci. Peste ele trage o pereche de sosete de lana. Sosetele subtiri ar trebui sa se usuce pana dimineata si tu sa te simti mai bine.

6. Cafea pentru conjuctivita

In unele zone din Italia poti observa mame care folosesc espresso rece ca tratament pentru conjuntivita. Ti se pare ciudat? Este, dar stiinta spune ca ar putea sa functioneze. Aciditatea cafelei este similara cu cea a acidului boric si cafeina ar putea ajuta la reducerea inflamatiei.

7. O moneda pentru sughit

Cand nu te poti opri din sughit, tine o moneda intre doua degete ale unui picior. Incearca sa o iei cu alte doua degete ale celuilalt picior fara sa o scapi.

8. Probleme cu somnul? Incearca remediul cu ceapa

Nu exista dovezi stiintifice ca acest leac ar functiona, dar, cine stie? Taie o ceapa in mai multe bucati si pune-o intr-un borcan cu capac. Daca ai probleme cu adormitul sau daca te trezesti in mijlocul noptii si nu mai poti sa dormi, desfa borcanul si insipra de cateva ori adanc din el. Inchide-l si incearca sa te relaxezi. Cu putin noroc, vei adormi cat ai zice peste.

9. Supa de popcorn pentru greata

Nu suna foarte apetisant dar s-ar putea sa isi faca treaba: prepara o punga de popcorn si varsa continutul intr-un bol. Acopera popcornul cu apa fierbinte si lasa-l 15 minute. Mananca o lingurita din "supa" la fiecare 15 minute.

10. Unt de arahide si mustar pentru dureri de dinti

Ideea este sa creezi un fel de plasture din unt de arahide si mustar. Aplica-l pe dinte cu partea cu mustar in jos. Mustarul poate actiona ca un anti-iritant si poate ameliora durerea. Untul de arahide are rolul de a-l tine aproape de dinte.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Imparte informatia cu prietenii tai !

Cautari frecvente

sanatate verde plante medicinal terapii naturiste leacuri babesti tratatement pentru dictionar plante medicinale plante medicinale.ro terapii complementare plante medicinale romanesti psoriazis tratament naturist referat plante medicinale tratament naturist plante medicinale poze plante medicinale galbenele remedii pentru hemoroizi tratament pentru matreata alifie pentru hemoroizi remediu pentru cosuri tratament remedii pentru diabet totul despre hemoroizi remedii diabet alifie Avertisment: sanatateverde.blospot.com va ofera informatii despre terapii complementare, naturiste, care vin în ajutorul bolnavului, si care nu exclud sau nu înlocuiesc tratamentele medicale(decat daca este optiunea dvs. strict personala), ci le completeaza. Noi nu suntem responsabili pentru aplicarea defectuoasa sau nereusita a vreunui tratament. Va multumim tuturor ca folositi sanatateverde.blospot.com !
//SEO SCRIPT POWERED BY www.alltechbuzz.in